zadania 3

Zadania z algebry II Zadanie 1. Niech P, Q ∈ K[X0, X1, . . . , Xd] \ {0}. Pokazać, że P i Q są jednorodne wtedy i tylko wtedy gdy PQ jest jednorodny. ...

7 downloads 36 Views 110KB Size