Zadania 6

6. Nośność podłoża gruntowego 6.1. Jaka powinna być szerokość B ławy fundamentowej (L = ∞), aby spełniony był warunek nośności podłoża gruntowego (wsp...

13 downloads 52 Views 133KB Size