Zadania dla 6 latka

Pewien motyl miał na skrzydełkach wzorki z figur geometrycznych. Dorysuj brakujące figury w taki sposób, aby na kaŜdym skrzydle motyla były taki sam w...

48 downloads 91 Views 955KB Size