zadania seminaryjne 2

2. ALKANY, ALKENY 1. Nazwać następujące związki: CHCH2 CH3 CH3 CH3 CHCH2 CH3 CH CH3 CH3 CH3 CCH3 CH2 CH3a) b) c) CCH3 CH3d) CH CH3 CHCH3 C CH CH2 CH2 ...

13 downloads 28 Views 122KB Size