zadania seminaryjne 5

5. ALKOHOLE, FENOLE, ETERY 1. Dla następujących związków podać nazwy zgodnie z nomenklaturą IUPAC. CH3CH2CH2CHCH(CH3)2 OH CH3CHCH2CHCH2C OH OH CH2CH3 ...

15 downloads 28 Views 115KB Size