Zestaw 10

1 Atom wodoru i jony wodoropodobne Zadania 1. Znajdź jawną postać funkcji własnych atomu wodoru o ...

18 downloads 55 Views 385KB Size