zestaw 5 odpowiedzi

Elektronika i Telekomunikacja, rok I ZESTAW 5 - odpowiedzi ZADANIE 2 f(x1, x2) = 1 3 (x1 + x2, 4x1 + x2, x1 + 4x2) kerf = {(0, 0)} - f jest monomorfizm...

4 downloads 34 Views 53KB Size