Zestaw 6 - Diagonalizacje i Endomorfizmy

Elektronika i Telekomunikacja, rok IB 6 ZESTAW ZADA ´N Z ALGEBRY 1. Sprawd´z, czy dana macierz A jest diagonalizowalna. Je´sli tak, to znajd´z macierz...

10 downloads 23 Views 87KB Size