Zestaw 7

Chemia Teoretyczna – kurs mały 2016/2017 1 Cząstka swobodna Cząstka o masie m porusza się swobodnie wzdłuż osi x. Nie działają na nią żadne siły zewnę...

24 downloads 40 Views 557KB Size