Zestaw A

ZESTAW B. 1. Określić sposób kodowania zwięzłego źródła trójstanowego. 2. Prawdopodobieństwo błędnej transmisji słowa kodowego posiadającego pozycji j...

7 downloads 26 Views 442KB Size