Zestaw B

ZESTAW C. 1. Przy kodowaniu zwięzłym źródła osiągnięto średnią długość ciągu kodowego oraz sprawność kodowania zwięzłego . Określić entropię źródła. 2...

10 downloads 45 Views 391KB Size