Zestaw C

ZESTAW D. 1. Źródło dwustanowe o entropii zakodowano binarnie uzyskując kod zwięzły. Jaka jest sprawność kodowania? 2. Kod nadmiarowy binarny posiada ...

10 downloads 31 Views 482KB Size