Zestaw D

Zestaw D. 1. Źródło dwustanowe o entropii zakodowano binarnie uzyskując kod zwięzły. Jaka jest sprawność kodowania? 2. Kod nadmiarowy binarny posiada ...

13 downloads 26 Views 300KB Size