Zindell David - Sen marzyciela

DAVID ZINDELL SEN MARZYCIELA PRZEKŁAD: MIECZYSŁAW DUTKIEWICZ Szyb, w którym zmuszano nas do niewolniczej pracy, był ogromny i posępny, wypeł- niony ru...

4 downloads 0 Views