2b Scenariusz 2

S C E N A R I U S Z L E K C J I Nauczyciel: Joanna Jakubik, Matylda Złotkowska Klasa: 2b Data: 12.01.2017 r. Temat lekcji: Wypowiedź pisemna - ćwiczen...

11 downloads 23 Views 49KB Size