LITERATURA STAROPOLSKA-zagadnienia

Loading...
LITERATURA STAROPOLSKA Konwencje sielankopisarskie w „Sielankach” Szymona Szymonowica i „Roksolankach” Szymona Zimorowica. Wyróżniki gatunkowe sielank...

3 downloads 15 Views
Loading...
Loading...

Recommend Documents